Ziggur - Wat laat jij na op internet?

Door dood ontvriend

door Tamara 31 augustus 2010 05:05
Mijn dierbare en zeer gewaardeerde collega Mark van Dorp overleed alweer bijna 2 jaar geleden. Af en toe keek ik nogwel eens op zijn LinkedIn profiel en dan zag ik zijn status nog staan op ‘ working on’ het niet zo bijster interessante editklusje waar hij op het moment van overlijden mee bezig was. Je vraagt je direct af, hoe zouden zijn vrouw en kinderen hiernaar kijken. [Meer]

Tags: ,

social media

Per maand

Ziggur © 2019